JOURTELEFON: 020-55 55 25

Bli Medlem

Bli MedlemFemCenter är en ideell förening och ju fler som står bakom oss, desto tyngre väger vår gemensamma röst.

Stöd vår kamp genom att bli medlem!

Du kan välja att bli medlem eller stödmedlem:

Ett medlemskap riktar sig till dig som vill bli jourkvinna och engagera dig i vårt dagliga arbete med våldutsatta kvinnor och barn. Medlemskapet gäller per kalenderår och kostar endast 100 kr/år.

Ett stödmedlemskap väder sig till privatpersoner, organisationer och företag som delar FemCenters målsättning och vill stödja vårt arbete för kvinnors och barns rätt till ett liv fritt från våld. En stödmedlem saknar närvarorätt och rösträtt på årsmötet. Både män och kvinnor kan bli stödmedlemmar. Ett stödmedlemskap kostar 50 kr/år.

Betala in 100 alternativt 50 kr till FemCenters Plusgirokonto: 4040588-8. Ange ditt namn och e-postadress i meddelandefältet.

Back to Top